محصولات دسته شال و روسری
شال لبه تور
کد محصول : 4134
138,000تومان
شال دستک سفید نوار دوزی شده
کد محصول : 4196
128,000تومان
شال راه راه یاخما
کد محصول : 4189
148,000تومان
شال گل برجسته
کد محصول : 4192
178,000تومان
شال دو رنگ منگوله دار
کد محصول : 4178
118,000تومان
شال خرجکاری شده
کد محصول : 4038
118,000تومان
شال دستک مکرومه بافی شده
کد محصول : 4156
148,000تومان
شال سنگشور منگوله دار
کد محصول : 4173
138,000تومان
شال وارداتی دستک ال وی
کد محصول : 3044
158,000تومان
شال دستک یاخما
کد محصول : 4184
168,000تومان
شال مزونی
کد محصول : 4113
168,000تومان
شال دستک کلوش
کد محصول : 4089
128,000تومان
روسری عرض 90
کد محصول : 4164
128,000تومان
شال یکطرفه سنگ کاری شده
کد محصول : 4054
158,000تومان
شال دستک گل برجسته
کد محصول : 4168
148,000تومان
شال دستک چین
کد محصول : 4159
108,000تومان
شال عربی
کد محصول : 4060
118,000تومان
روسری عرض 70
کد محصول : 4120
108,000تومان
شال طرح مایکل کورس
کد محصول : 4073
168,000تومان
شال موهر
کد محصول : 649
105,000تومان